Festningsbyen Kongsvinger er porten til Finnskogen sørøst i Innlandet Hedmark kun 1 time fra Oslo og 30 min fra Sverige. Det opprinnelige navnet Winger kommer av norrønt » og betyr; den som svinger». Betydningen peker mot Glomma, Norges lengste elv som omkranser byen. Glomma deler byen mellom seg med stasjonssiden og midtbyen. Festningen fra 1682 har historiske befestningsverk med kruttårn, slaveri, arsenal og kommandantbygg og huser i dag fengselmuseum og festningsmuseum. Øvrebyen er navnet på gamlebyen, med den eldre fredede trehusbebyggelsen med historisk fredede bygninger fra 1700 – 1800 tallet.
Fra det regionale knutepunktet for buss/tog er det kort reiseavstand til historiske opplevelsesmuligheter med kulturelt særpreg og naturlig sjarm. Fra jernalderen fantes høvdingesetene til vikinge kongen Halvdan Kvitbein fra Solør- opphavet til Ynglingeætten. Taterne innvandret på 1500-tallet med sin handelskultur.
I mystikkens grenseland finnes enda rester av en fremmed minoritetskultur som skogfinnene fra øst hadde med seg under 1600-tallets innvandring fra Finland,
derav navnet Finnskogen i dag.