Turvandring og skiløyper om vinteren Kongsvinger – Finnskogen

Finnskogleden – Flyktningerutene – De finske torp – Finnskogrunden – Finnevegen

Vårt natur og skogsområde er rikt utviklet med stier, skogsveger, vandringsruter i  Innlandet.
Fra det kollektive knutepunktet for buss og tog på stasjonssiden i Kongsvinger kan du kople deg på et rikt skoglandskap med fantastiske naturopplevelser.
Vi hjelper deg med turkart og brosjyrer for din turopplevelse.
Fra Kongsvinger når du flyktningerutene som går innover mot svenskegrensen, Vingersruta, Spikern i Grue, Eidskog, Solør m.m. 

Om vinteren er det fine oppkjørte skiløyper til Rauhella, Speismark, Sæter, og Liermoen i Kongsvinger. En av de flotteste kunstsnøanleggene i Norge finnes i Kongsvinger. Dette innebærer at skientusiaster for langrenn kan nyte stabilt skiføre til langt utover våren og starte opp tidligere på høsten.

Finnekulturen med den finske innvandringen fra 1600 tallet har satt sine dype kulturhistoriske spor i området vårt. Ønsker du å oppleve de finske torp er det flere muligheter; 10-torpsrunden i Grue, Finnevegen, fem torpsrunden og sju torpsrunden på Austmarka. Finnskogrunden rundt Møkeren i Austmarka i Kongsvinger i tillegg til kulturhistoriske stier i landskapet med innslag av dyreliv og fiskevann.

Finnskogleden kartheftet for salg hos oss med eget etappehefte.
Finnskogleden heter den 240 km lange vandringsleden på begge sider av norsk svensk riksgrense i Hedmark og Värmland. Her møter du bølgende, skogkledde åser med elvedaler, store og små innsjøer og myrområder. Stillhet og ekte natur gir deg en ro og helsemessig effekt av den rike granskogen.

Hele veien kan du finne gamle kulturminner fra den skogfinske kulturen. Sammen med et rikt dyre- og fugleliv, gjør dette Finnskogen til et spennende terreng å vandre i både for mil slukeren og småbarnsfamilien.

Finnskogen heter området fordi det fra rundt år 1600 ble befolket av innvandrere fra Finland. Innvandrerne hadde en særpreget kultur med bl.a. røykbadstu og svedjebruk. Også i dag møter du denne kulturen i byggeskikk, i folkelynne og i enkelte ord og vendinger. Hundrevis av stedsnavnene, både de som står på kartet og de som lever i dagligtalen, er av finsk opprinnelse.

Finnskogen turistforening med sine samarbeidspartnere byr på rundt 1100 km blåmerket stier. Velkommen til en vandring blant kulturminner og levende kultur, innbakt i en variert natur, der sjansene til å oppleve et møte med bjørn og ulv er til stede. Elg kan vi iallfall nesten love deg å møte!

Mange stengte veier gir meget gode sykkelmuligheter på Finnskogen og området gir også mange gode padlemuligheter med kano bl.a. fra Møkeren og innover svensk side, Rottna elva og Glomma