Digitalt arrangement – skap ditt eget tema studio med streaming

Ønsker du å avholde et digitalt arrangement f.eks. på et egnet sted med bedriftens ledelse i studio ?
Vi hjelper deg med å tilrettelegge for et vellykket arrangement.
Du trenger ikke å avlyse et planlagt fysisk arrangement men endre til et digitalt arrangement istedet i forhold til gjeldende smittevernregler.

Beskrivelse

Vi planlegger i samarbeid med deg i forhold til hva du ønsker å formidle og oppnå med arrangementet utifra tema og problemstillinger.
Kostnader avhenger av ønsket lokasjon, teknisk utstyr, styling og design av studio, lengde for arrangementet, innhold, antall deltakere og mer –
kontakt oss for tilbud. post@reiserogopplevelser.no