Langweekend eller 1 ukes opphold med sykkel og turvandring på Finnskogen Norgesferie i mystikkens grenseland.

Vi skreddersyr et tilrettelagt opplegg fra langweekend til ukesopphold der dere har mulighet til å foreta turvandring på egenhånd langs utvalgte etapper på Finnskogen. Om vinteren flotte skiløyper til unike plasser også med kunstsnøanlegg.
Egne kartverk og beskrivelser vil være nødvendige verktøy for et vellykket opphold med overnatting.

I løpet av uken kan du foreta familievennlige vandreturer med valgfrie etapper der du bla. a. kan oppleve Unions dronningens favoritt utsiktpunkt.
Du kan observere flott natur og utsikt over terreng med innsjø og fint landskap mens du hviler i gapahuker som fine rasteplasser.

Finnskogrunden er utvalgt som en historisk vandrerute av riksantikvaren med innslag av Flyktningeruten fra 2. verdenskrig. Ruten har en total kapasitet på 60 km som kan deles opp i mindre dags etapper.

Finnskog dikteren Åsta Holths diktersti med info skilting er unik der du får en lyddusj ute i gapahuken og kan besøke dikterens hjem med den fine hagen.
Vandring til finnetorp for å oppleve de gamle kulturminnene etter finnene som levde på Finnskogen som fremdeles bærer de finske navn som Lebiko, Østerby/Autiomäki, Kvåho mm. I tillegg kan man oppleve en del av vandringsleden Finnskogleden fra de gamle finnetorpene.

Kontakt oss for et skreddersydd opplegg. post@reiserogopplevelser.no. tlf. 90066486.
VELKOMMEN!

Beskrivelse

Finnekulturen med den finske innvandringen fra 1600 tallet har satt sine dype kulturhistoriske spor øst i Norge.
Ønsker du å vandre med opplevelser til en annerledes kultur er det flere muligheter langs finske torp til Finnskogleden.

Finnskogleden heter den 240 km lange vandringsleden på begge sider av norsk svensk riksgrense i Hedmark og Värmland. Her kan du møte bølgende, skogkledde åser med elvedaler, store og små innsjøer og myr områder. Stillhet og ekte natur gir deg en ro og helsemessig effekt av den rike granskogen.

I områdene kan du finne gamle kulturminner fra den skogfinske kulturen. Sammen med et rikt dyre- og fugleliv, gjør dette Finnskogen til et spennende terreng å vandre i både for mil slukeren og småbarnsfamilien.

Finnskogen heter området fordi det fra rundt år 1600 ble befolket av innvandrere fra Finland. Innvandrerne hadde en særpreget kultur med bl.a. røykbadstu og svedjebruk. Også i dag møter du denne kulturen i byggeskikk, i folkelynne og i enkelte ord og vendinger. Hundrevis av stedsnavnene, både de som står på kartet og de som lever i dagligtalen, er av finsk opprinnelse.