Coaching teambyggende foredragsholdere til ønskede tema v/møter, kurs og konferanse

I samarbeid med erfarne coacher utvikles løsninger ut ifra organisasjonens problemstillinger og behov.
Metoder for stress mestring og motivasjonsforedrag med profesjonelle inspiratorer tilbys på bestilling.

Hvordan styrke bedriftens konkurranseevne i en omstillings prosess ?
Hvordan benytte organisasjonens midler på en ny og kreativ måte ?
Hvordan motivere dine ansatte til å yte ekstra i tøffe tider?
Hvordan kan organisasjonen fornye seg i forhold ?
Hvordan ha en inkluderende lederstil ?
Hvordan inkludere og tilrettelegge for økt bærekraft i organisasjonen?

For bestilling av tema foredragsholdere til ønsket konferansested ved f.eks. hotell eller hytter kontakt oss tlf: 90066486 eller post@reiserogopplevelser.no